KOMISJA KONKURSOWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU NA WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU PROJEKTU (DEVELOPMENT) FILMU FABULARNEGO O IGNACYM ŁUKASIEWICZU

W dniu 04.11.2019, w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu na wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu fabularnego o Ignacym Łukasiewiczu. Operatorem konkursu jest Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury podpisze umowę na dofinansowanie developmentu.

W puli konkursu znajduje się 200 tys. zł brutto, środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Marta Kraus, Aleksandra Gorzelak-Nieduży, Tomasz Leyko.

W ramach naboru, wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 085 968,23 złotych brutto. Do etapu oceny eksperckiej zostały zakwalifikowane wszystkie wnioski.

Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. NAFTA złożonego przez Dogoda Media sp. z o.o., w wysokości 162 601 złotych (netto), biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe, oceny i rekomendacje ekspertów Rady Programowej.

W przypadku niepodpisania Umowy lub rezygnacji przez wyłonionego Wnioskodawcę, Komisja Konkursowa zwoła posiedzenie, na którym podejmie decyzję o przyznaniu lub zwrocie środków.

Spis treści

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.


więcej