REGULAMIN PROJEKTU „LABORATORIUM FILMOWE”

Uwaga! Przedłużamy termin naboru prac konkursowych!
Na Wasze zgłoszenia czekamy aż do 30 czerwca 2020 :)

realizowanego przez Podkarpacką Komisję Filmową/Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w ramach porozumienia o współpracy w realizacji programu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

I MODUŁ - Filmy amatorskie

1. Celem projektu jest przygotowanie przez uczniów a następnie wyłonienie w procedurze konkursowej zwycięskich filmów, które wyróżniać się będą pomysłowością, walorami estetycznymi i wyborem przedstawionych treści.

2. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

3. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych:

  • • szkoły podstawowe: klasa 1-5
    • szkoły podstawowe: klasa 6-8
    • szkoły ponadpodstawowe.

4. Projekt skierowany jest do Uczestników indywidualnych. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa filmy w dowolnej kategorii.

5. Zgłoszeń do udziału w projekcie dokonuje zainteresowana szkoła/placówka poprzez zgłoszenie organizatorom swojej szkoły/placówki oraz koordynatora/ów merytorycznego projektów. Do obowiązków szkoły/jednostki oraz koordynatora/ów należeć będzie czuwanie nad realizacją projektów filmowych przez Uczestników. Koordynatorzy otrzymają wsparcie Podkarpackiej Komisji Filmowej, która zapewni niezbędne materiały i konsultacje.

6. Szkoły/placówki zgłaszają udział w Projekcie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na formularzu (skan), który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Zadaniem Dyrektora szkoły/placówki przystępującej do projektu będzie zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z Regulaminem projektu, przekazanie wniosku aplikacyjnego na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzul informacyjnych według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

8. Uczestnik indywidualny (Uczestnicy niepełnoletni zgłaszani są do Konkursu przez Opiekuna prawnego/rodzica) ma prawo zgłosić się do udziału w konkursie na każdym etapie jego trwania, tj. do 10 czerwca 2020 r.

9. W konkursie będącym podsumowaniem projektu, mogą wziąć udział filmy  w następujących kategoriach tematycznych:

„Tak to widzę” – świat, najbliższe otoczenie, rodzina, przyjaciele, inspiracje
z perspektywy dzieci i młodzieży.
„Moje miejsce, moja rodzina” – filmy prezentujące rodzinne historie, opowieści
z wykorzystaniem zgromadzonych rodzinnych archiwów filmowych, dźwiękowych, zdjęciowych, miejsca i historie z lokalnych społeczności, itp.
• dowolny temat wybrany przez opiekuna merytorycznego w szkole/placówce (np. związany z historią, patronem szkoły/placówki, ważną postacią dla regionu) lub przez Uczestnika.

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

11. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest spełnienie przez osoby biorące udział w Konkursie (Uczestników) łącznie następujących warunków:

a) są one autorami/współautorami przesłanego filmu;
b) przysługują im wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu (w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki);
c) prawa autorskie do filmu, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osób trzecich;
d) posiadają zgodę każdej osoby występującej w filmie na publikację filmu na polach eksploatacji związanych z jego wyświetleniem oraz powieleniem na nośniku cyfrowym;
e) film nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów
i marek produktów, sprzętu itp.).

12. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 10 czerwca 2020 r.

13. W Konkursie mogą brać udział filmy wyprodukowane w dowolnej technice oraz formie (animacja, dokument, fabuła, film eksperymentalny, itp.). Filmy niepolskojęzyczne powinny posiadać napisy w języku polskim lub polską wersję językową.

14. Przesyłane filmy powinny być zapisane w jednym z następujących formatów plików komputerowych: mp4, mpeg, avi, mov, wmv, mpg, w wysokiej rozdzielczości (preferowane full HD).

15. Prace należy przesłać z wykorzystaniem dysków wirtualnych (OneDrive, Dysk Google, Dropbox, itp.) z możliwością pobrania plików, lub za pomocą wirtualnych transferów (WeTransfer, Mediafire, MyAirBridge, itp.).

16. Jury wyłoni najlepszy film, który otrzyma nagrodę główną oraz nagrody główne
w poszczególnych kategoriach wiekowych i tematycznych. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania także drugiej oraz trzeciej nagrody lub wyróżnień. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (np. sprzęt elektroniczny, materiały audiowizualne, książki).

17. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania Konkursu (w całości lub w danej kategorii) bądź jego odwołania w z przyczyn niezależnych.

18. Organizator zapewni wsparcie merytoryczne w postaci materiałów filmowych, instrukcji tworzenia form filmowych, informacji na temat bezpłatnego oprogramowania do tworzenia treści multimedialnych, konsultacji.

19. Szczegółowe informacje i materiały dostępne są na stronie Podkarpackiej Komisji Filmowej: www.podkarpackiefilm.pl w zakładce „Edukacja”.

20. Informacji na temat Konkursu w imieniu Podkarpackiej Komisji Filmowej udziela Jagoda Mazepa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 662 630 268.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin I MODUŁ – Filmy amatorskie

 

 

 

Skorzystaj z bazy materiałów i inspiracji jaką przygotowaliśmy dla Ciebie:

                                         

Sprawdź także naszą drugą propozycję:

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.


więcej