PARTNER WIODĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)

PARTNERZY PROJEKTU:

P1 – Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK) www.rpicpo.sk  

P2 – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (PL) www.rarr.rzeszow.pl

P3 – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (PL) www.wdk.podkarpackie.pl

P4 – Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK) www.ipcpo.sk

P5 – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (PL) www.mcksokol.pl

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Cele szczegółowe:

  • Wzrost zaangażowania instytucji kultury, turystyki, mediów na rzecz rozwoju i promocji FDK;
  • Identyfikacja i zrównoważone wykorzystanie zasobów filmowego dziedzictwa dla rozwoju pogranicza;
  • Opracowanie, wdrożenie wspólnych wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane z niewykorzystywaniem zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru pogranicza PL-SK, brakiem wystarczającej wiedzy na temat oddziaływania kinematografii na inne dziedziny gospodarki, brakiem promocji potencjału filmowego dziedzictwa kulturowego (FDK), brakiem ujednoliconych narzędzi oraz wystarczającej świadomości sektora filmowego i TV odnośnie wpływu faz produkcji filmowej na środowisko przyrodnicze jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój FDK obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań́ i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

 

OPIS PROJEKTU:

Zakres projektu obejmuje:

  1. Opracowanie internetowego portalu Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru.
  2. Wytyczenie szlaku FDK i opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK.
  3. Przeprowadzenie działań́ edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie (seminaria, warsztaty, wizyty studyjne)
  4. Opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska.
  5. Realizację wspólnej kampanii promocyjnej wspierającej realizację celów projektu i zwiększającej skuteczność́ jego oddziaływania.

Dzięki projektowi powstanie zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji FDK na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziaływujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów. Zostaną opracowane standardy i wytyczne sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska przyrodniczego i naturalnego obszaru programu. Zakres tematyczny, obszarowy i sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny tzn. że działania będą̨ realizowane wspólnie na całym obszarze.

Projekt jest dedykowany interesariuszom zajmującym się turystyką, rekreacją, zaangażowanym w filmowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze z obszaru pogranicza PL-SK, w tym administracji publicznej, w tym Urzędom Marszałkowskim w Polsce w PL i Urzędom Wyższych Jednostek Terytorialnych na Słowacji, urzędom gmin i miast, komisjom filmowym, organizacjom turystycznym, edukacyjnym i kulturalnym, sektorowi kreatywnemu (filmowy i TV), touroperatorom, przewodnikom turystycznym, klastrom, agencjom rozwoju, filmowcom, przedstawicielom mediów, turystom, instytucjom ochrony środowiska i społeczności lokalnej.

TRWANIE PROJEKTU: 1.11.2020 – 31.10.2022

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 908 552,65 euro

DOFINANSOWANIE Z UNI EUROPEJSKIEJ: 85% tj. 772.269,75 euro

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 Interreg Polska-Słowacja

BIURO PROJEKTU W RZESZOWIE:

Podkarpacka Komisja Filmowa – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury

35-959 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7

pok. 305 - III p. tel. 17 853 52 57 w.38

 

Ilona Dusza Kowalska

Specjalista ds. merytorycznych w projekcie GreenFilmTourism

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mob: +48 17 853 52 57 w.38

 

Agnieszka Gonciarz

Specjalista ds. promocji i realizacji w projekcie GreenFilmTourism

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mob: +48 697 402 587

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.


więcej