REGULAMIN PROJEKTU „LABORATORIUM FILMOWE”

Uwaga! Przedłużamy termin naboru prac konkursowych!
Na Wasze zgłoszenia czekamy aż do 30 czerwca 2020 :)

realizowanego przez Podkarpacką Komisję Filmową/Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w ramach porozumienia o współpracy w realizacji programu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

II MODUŁ – Krytyka filmowa

1. Celem projektu jest przygotowanie przez uczniów, a następnie wyłonienie w procedurze konkursowej i nagrodzenie najlepszych autorskich recenzji filmowych, które spośród wszystkich nadesłanych prac wyróżniać się będą wysokim poziomem, umiejętnością analizy dzieła w szerokim kontekście, poprawnym wykorzystaniem środków filmowego wyrazu oraz najciekawszym wykorzystaniem wybranej formy.

2. Projekt skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

3. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych i podzielone będą ze względu na wybraną formę:

 • szkoły podstawowe: klasa 6-8:
 1. recenzja pisemna
 2. wideorecenzja
 • szkoły ponadpodstawowe:
 1. recenzja pisemna
 2. wideorecenzja

4. Przedmiotem recenzji może być film krótkometrażowy lub pełnometrażowy.

5.Projekt skierowany jest do Uczestników indywidualnych.

6. Zgłoszeń do udziału w projekcie dokonuje zainteresowana szkoła/placówka poprzez zgłoszenie organizatorom na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu aplikacji swojej szkoły/placówki do Projektu oraz koordynatora/ów merytorycznego/ych projektów. Do obowiązków szkoły/jednostki oraz koordynatora/ów należeć będzie czuwanie nad realizacją projektów filmowych przez Uczestników. Koordynatorzy otrzymają wsparcie Podkarpackiej Komisji Filmowej, która zapewni niezbędne materiały i konsultacje.

7. Szkoły/placówki zgłaszają udział w Projekcie w formie mailowej na adres: j.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na formularzu (skan), który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Zadaniem dyrektora szkoły/placówki przystępującej do projektu będzie zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z Regulaminem konkursu oraz przekazanie wniosku aplikacyjnego na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzul informacyjnych według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

 • Uczestnik indywidualny (niepełnoletni zgłaszany jest przez Opiekuna prawnego/rodzica) poprzez zgłoszenie pracy konkursowej lub zgłoszenie chęci skorzystania z konsultacji wyraża zgodę na uczestnictwo w Projekcie. Uczestnik indywidualny ma prawo zgłosić prace konkursowe na każdym etapie, tj. do 10 czerwca 2020 r.

9. Do Konkursu każdy Uczestnik może zgłosić jedną recenzję w wybranej formie:

 • pisemnej: od 3600 do 4500 znaków (2-2,5 stron znormalizowanego maszynopisu),
 • video: od 4 do 6 minut,

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

11. Warunkiem przystąpienia osób indywidualnych do Konkursu jest spełnienie przez osoby biorące udział w Konkursie łącznie następujących warunków:

 1. są one autorami przesłanych recenzji;
 2. przysługują im wszelkie autorskie prawa majątkowe do recenzji w formie video (w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki);
 3. prawa autorskie do recenzji w formie video, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osób trzecich;
 4. osobą występującą w wideorecenzji jest wyłącznie Uczestnik;
 5. wideorecenzja nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.).


12. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 10 czerwca 2020 r.

13. Recenzje pisemne wraz z formularzem zgłoszeniowym powinny być przesłane drogą elektroniczną w formie pliku z dokumentem tekstowym.

14. Wideorecenzje wraz z formularzem zgłoszeniowym powinny być:

 1. przesłane z wykorzystaniem dysków wirtualnych (OneDrive, Dysk Google, Dropbox itp.) z możliwością pobrania plików lub za pomocą wirtualnych transferów (WeTransfer, Mediafire, MyAirBridge itp.);
 2. zapisane w jednym z następujących formatów plików komputerowych: mp4, mpeg, avi, mov, wmv, mpg w wysokiej rozdzielczości (preferowane full HD).

15. Jury wyłoni najlepsze recenzje i przyzna nagrody główne w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno dla zgłoszonych do Konkursu recenzji pisemnych i dla wideorecenzji. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania także drugiej oraz trzeciej nagrody lub wyróżnień. W wyniku konkursu zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (np. sprzęt elektroniczny, materiały audiowizualne, książki).

16. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu (w całości lub w danej kategorii), bądź jego odwołania w z przyczyn niezależnych.

17. Organizator zapewni wsparcie merytoryczne, w postaci materiałów filmowych, instrukcji tworzenia recenzji filmowych, informacji na temat bezpłatnego oprogramowania do tworzenia treści multimedialnych i in.

18. Wszystkie materiały dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Komisji Filmowej: podkarpackiefilm.pl w zakładce „Edukacja”.

19. Informacji na temat Konkursu w imieniu Podkarpackiej Komisji Filmowej udziela Jagoda Mazepa, j.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 662 630 268.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin II MODUŁ – Krytyka filmowa

 

 

Skorzystaj z bazy materiałów i inspiracji jaką przygotowaliśmy dla Ciebie:

                                         

Sprawdź także naszą drugą propozycję:

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.


więcej